Onkološka procedura u različitim mestima u Srbiji se razlikuje u koracima kroz lečenje, ali je suštinski ista. Lečenje pacijenta se sprovodi TIMSKI kroz KONZILIJARNE odluke poštujući svetski priznate onkološke preporuke, program lečenja se procenjuje za svakog pacijenta posebno, INDIVIDUALNO, i ono zavisi od postavljene dijagnoze, patohistološkog nalaza, stadijuma bolesti. Kada bi postojao KOORDINATOR KROZ PROCES LEČENJA, ova procedura bi bila znatno preciznija, sa manjim brojem koraka za pacijenta /umesto 12 koraka bi bilo 6/ i pacijent bi sačuvao/la više svoje snage, lakše se oporavljao, i mogao posvetiti boljem prilagođavanju životu s bolešću i psihološkom oporavku. Koordinator bi mogla biti medicinska sestra, ili socijalni radnik koji već radi u okviru onkološke službe i koji bi zakazivao preglede, obezbeđivao/la upute, i pratio pacijenta da se ne izgubi kroz proces lečenja stalnim telefonskim kontakotom. Time bi se popravio kvalitet usluga rada onkološke službe, a korisnik, pacijent bi bio mnogo zadovoljniji/ja i lečenje uspešnije. KORACI KRETANJA KROZ LEČENJE NAKON OPERACIJE RAKA DOJKE U SOMBORU: 1. Sa otpusnom listom hirurga pacijent se javlja izabranom lekaru koji će ga uputiti onkologu 2. Onkolog će izdati kopiju patohistološkog nalaza i pripremiti pacijenta za Onkološki konzilijum, /uputiti na kontrolu u laboratoriju zbog krvne slike i biohemijskih analiza, nalaza tumor markera, ultrazvučnog pregleda abdomena, i rentgenskog snimka pluća i kostiju glave, cele kičme i karlice, i pregleda ginekologa/. 3. Onkolog će organizovati da pacijent dobije pločice i kalupe sa odeljenja patologije i da ih odnese na imunohistohemijsku analizu na patologiju Instituta ua onkologiju 4. Lekar opšte medicine će izdati…
Strana 2 od 2
© 2024 NALOR - Nacionalna asocijacija lečenih od raka. Web by Chilli media
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…