ponedeljak, 20 jun 2016 00:00

Seminar "Pomoć pomagačima"

Udruženje za unapređenje kvaliteta života „SINERGIJA“ 15.06.2016. počinje realizaciju seminara POMOĆ POMAGAČIMA (podržanog od Gradske Uprava za društvene delatnosti). Cilj seminara je poboljšanje kvaliteta usluga koje građanima pružaju Uslužni centar , službe Gradske uprave za društvene delatnosti, Centar za socijalni rad i Centar za ekonomiku domaćinstva, kroz očuvanje psihofizičkog zdravlja upošljenika.

Psihološka i medicinska istraživanja pokazuju da je preduslov pružanja kvalitetnih usluga korisnicima - to da pružaoci usluga budu u dobrom psihofizičkom stanju. Ustanovljeno je da dugotrajni pomagački posao dovodi do štetnih posledica koje mogu biti psihičke, fizičke i socijalne.
U poslednjih tridesetak godina malo se vodilo računa o ovom važnom pitanju : u kakvom su stanju oni od čijeg rada zavise kako najugroženije kategorije građana, tako i svi građani.

Svrha ovog programa je pokretanje dobre prakse u našoj zajednici – briga i o onima koji pružaju pomoć građanima. Rezultati ovakavih obuka održanih prethodnih godina u zdravstvu, prosveti i civilnom sektoru,sa kojima je ovaj program i započet, ukazuju na potrebu kontinuiranog rada na ovom pitanju.

Prema rezultatima ankete sprovedene sa upošljenicima Centra za socijalni rad preko 65%je preopterećeno poslom, a skoro 70% upošljenika ima simptome ugroženog psihofizičnog zdravlja i narušenog socijalnog funkcionisanja. Polovina povremeno koristi sedative, a 36% pati od kardiovaskularnih, 36% od gastrointestinalnih a 35% od problema imuniteta. U relativno mladom kolektivu - ustanovi gde više od polovine upošljenika ima radni staž do 15 godina skoro svi već imaju neku ili više posledice ovakvog posla.

Ovakva obuka se u razvijenim zemljama redovno praktikuje. Omogućava ovladavanje strategijama zaštite od stresa i smanjuje društvene troškove bolovanja, plaćanje zamena i lečenja. Naravno, postiže se i osnovni cilj - efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima i njihovo veće zadovoljstvo.

 

© 2023 NALOR - Nacionalna asocijacija lečenih od raka. Web by Chilli media
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…