ponedeljak, 26 septembar 2016 00:00

Društvo za borbu protiv raka Sombor

Društvo za borbu protiv raka u Somboru je osnovano 1969. godine sa ciljem prevencije maligne bolesti. Danas je Društvo za borbu protiv raka u Somboru društveno-humanitarna, nevladina, neprofitabilna, volonterska organizacija zdravstvenog tipa, koja ima značajnu zdravstveno vaspitnu ulogu promocijom prevencije kao stila života. Društvo broji 120 članova. Godišnje se organizuje oko 200 aktivnosti u kojima učestvuje oko 6000 sugrađana. Kroz naše projekte smo u toku 2011. godine revitalizovali sekciju u Apatinu. Maskota društva je »Rak u mreži«. U okviru Društva za borbu protiv raka aktivne su sekcije u kojima se okupljaju osobe lečene od maligne bolesti, dobijaju savete od onkologa, psihologa, pravnika i drugih stručnjaka u udruženju koji im pomažu u kretanju kroz proces lečenja i rehabilitaciju tokom i nakon lečenja. Sekcija „Nada“ okuplja lečene od bolesti dojke, klub „Stoma“ osobe koje nose stoma pomagalo, „Nutricija“ savetuje zdravu ishranu, a kroz „art“ sekciju naši članovi slikaju, izlažu na izložbama, pišu pesme i priče, organizuju likovne kolonije... Adresa: Društvo za borbu protiv rakaČonopljanski put 15d, 25000 SomborTelefon/fax: 381 (0)25 482-514 +381 63 518 257Žiro račun: 355-1023047-67, Vojvođanska banka AD filijala Sombor Predsednica: prim dr Đerđi ŠarićSekretarka: Milica Marinković web site: www.sombor-cancer.org.rs
Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke "Budimo Zajedno" je osnovano decembra 2010. godine kao dobrovoljna, humanitarna, nevladina i neprofitabilna organizacija koja okuplja obolele i lečene od raka dojke, članove njihovih porodica, prijatelje i druga zainteresovana lica. Cilj udruženja je da pruži informacije i psihološku podršku ženama obolelim i lečenim od raka dojke, kako bi se što pre i lakše vratile normalnom životu, kao i njihovim porodicama. Udruženje radi na podizanju svesti žena o značaju preventivnih i redovnih pregleda kao i značaju odaziva na skrining u cilju borbe protiv raka dojke. Misija Udruženja• Podizanje svesti žena o značaju redovnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke• Pružanje psihološke i iskustvene pomoċi kao i popularisanje zdravih stilova života na teritoriji grada Beograda. Vizija Udruženja• Žena sa potpunim kvalitetom života u cilju očuvanja ličnog zdravlja. Ciljevi Udruženja• Pružanje iskustvene i psihološke podrške kroz rad u malim grupama• Razmena informacija i saznanja o bolesti• Usvajanje pozitivnih stavova kroz razgovore, predavanja i radionice• Informisanje članova o njihovim pravima• Saradnja sa stručnjacima u cilju edukacije članova o bolesti, njihovoj prevenciji i lečenju Zašto je dobro biti član udruženja?Zato što je lakše sve podeliti sa onima koji su kroz to prošli, upoznati nove prijatelje i steċi nova saznanja. Svi oblici podrške u Udruženju su potpuno besplatni za korisnice. Osim pružanja podrške korisnicama, razvijena je saradnja sa zdravstvenim institucijama, zakonodavnim institucijama, lokalnom samoupravom, Ostvareno je povezivanje i saradnja sa drugim NVO koje se bave zdravljem žena u Srbiji i regionu. Adresa: Budimo zajednoMomačka 1211050 Beograd Predsednik Udruženja:…
Udruženje za unapređenja kvaliteta života „Sinergija“ Leskovac Osnovano 16.07.2011. godine, ovo udruženje je nevladino i neprofitno sa osnovnim ciljem unapređenja kvaliteta života građana/ki Srbije u sferama : - zdravstvenog, socijalnog i psihološkog funkcionisanja- zdravih životnih stilova- radnog okruženja- obrazovanja- kulture- rodne ravnopravnosti- ekonomskog napretka- prava- ekologije Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito: 1. prikuplja stručnu i naučnu literaturu u oblasti unapređenja kvaliteta života2. organizuje samo ili sa drugim organizacijama manifestacije, stručne skupove, svetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti unapređenja kvaliteta života3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na kvalitet života4. organizuje treninge za stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine i obuke za građane u oblasti unapređenja kvaliteta života u navedenim sferama i za sprovođenje aktivnosti na unapređenju kvaliteta života5. organizuje volonterske akcije i centre za unapređenje kvaliteta života različitih grupa6. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem kvaliteta života7. vrši mapiranje i istraživanje resurasa u oblasti unapređenja kvaliteta života Do sada, „Sinergija“ je:1. osmislila i realizovala dvodnevni program za osobe lečene od karcinoma u partnerstvu sa sa NVO „Hrast“.2. kreirala program „Pomoć pomagačima“ za očuvanje psihofizičkog zdravlja svih koji se bave pomaganjem osobama ili porodicama sa problemima ili u krizi – uponudi svim NVO3. omogućila porodici Kontakti:Ana JovanovićPredsednica udruženja+381 63 712 26 88e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Udruženje obolelih od raka i osoba sa stomom „Hrast" je dobrotvorna, nevladina društveno humanitarna organizacija osnovana 23. novembra 2011. godine radi unapređenja kvaliteta života kod obolelih, lečenih i rehabilitovanih od maligne bolesti. Predsednik UdruženjaZorica Menković Potić, dipl. sociolog. Sedište Udruženja je u Domu zdravlja,ul. Svetozara Markovića 116, Leskovac.Telefon: 381 (0)16 214-326 E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. web site: drustvole.hostei.com Udruženje „Hrast" je produžena ruka Kluba onkoloških pacijenata koji radi 20 godina pri Onkologiji Opšte bolnice Leskovac. Veliki doprinos u radu i osnaživanju Kluba i Udruženja ima Društvo za borbu protiv raka Leskovac. Glavna smernica u radu Udruženja je holistički pristup onkološkom pacijentu, izgrađivanje partnerskog lanca čije su karike: pacijent, zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik, porodica, društvene institucije kao i humanitarne organizacije.
ponedeljak, 26 septembar 2016 00:00

Ženski centar DIVA (Kragujevac)

Ženski centar „DIVA“ je mlado udruženje sa sedištem u Kragujevcu, koje pruža podršku ženama obolelim i lečenim od karcinoma i daje im informacije o njihovoj bolesti. Okuplja prvenstveno žene obolele i lečene od raka, koje žele da razmenjuju svoja iskustva i osećanja u jednoj zaštićenoj atmosferi. Takođe okuplja članove porodica obolelih, kao i zdravstvene radnike i druge stručnjake, koji svojim savetima i podrškom pomažu obolelim ženama u toku lečenja i nakon lečenja u procesu rehabilitacije u cilju bržeg i boljeg vraćanja u normalne tokove života. Udruženje se bavi i širenjem informacija: o zdravom životu, prevenciji bolesti, značaju preventivnih pregleda, o lečenju raka, medicinskim istraživanjima i uopšte o načinima poboljšanja kvaliteta života i zdravlja. Udruženje postoji nekoliko meseci i za sada je aktivno u: održavanju iskustvenih radionica za žene obolele i lečene od raka, koje se održavaju dva puta mesečno, u pružanju individualne psihološke podrške ženama koje se trenutno leče, zatim u organizovanju povremenih predavanja na različite teme iz oblasti poboljšanja kvaliteta života i zdravlja i u organizovanju prigodnih dešavanja u vidu izleta i druženja članova.
© 2023 NALOR - Nacionalna asocijacija lečenih od raka. Web by Chilli media
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…