utorak, 27 septembar 2016 00:00

Važno je znati...

Ako ste operisani, razgovarajte sa Vašim hirurgom o nalazu na koji je naišao tokom operacije, o dijagnozi, pitajte ga za mišljenje šta Vas sve očekuje nakon oporavka i izlaska iz bolnice.

Ako se potvrdi dijagnoza maligne bolesti patohistološkim nalazom, lekar koji je uzeo uzorak /hirurg, urolog, internista koji je radio endoskopiju, ginekolog ili lekar druge specijalnosti/ treba da Vas upozna sa dijagnozom bolesti, objasni sve nedoumice, upozna sa dijagnostičkim procedurama koje slede, terapijskim postupkom, i proceni prognozu bolesti. Lekar je dužan da informaciju najpre Vama saopšti, a potom članovima porodice kojima Vi to želite.

Sa otpusnom listom i postavljenom dijagnozom odmah se javite Vašem izabranom lekaru, koji će Vas bez zakazivanja odmah primiti i započeti postupak brzog i kvalitetnog vođenja kroz proces lečenja maligne bolesti.

Izabrani lekar će Vas uputiti onkologu u regionalnoj Opštoj bolnici. Sa onkologom možete razgovarati o svim svojim nedoumicama oko prirode bolesti, prilagođavanju novoj situaciji, potražiti savete kako lakše živeti s bolešću, potražiti psihološku podršku, saznati detalje o udruženjima pacijenata i sve korisne informacije za bolji kvalitet života.

Onkolog će Vam detaljno, po potrebi i više puta, objasniti prirodu bolesti, uputiti Vas na dijagnostičke procedure kojima se može utvrditi stadijum proširenosti bolesti, i uputiti na Onkološki konzilijum tercijerne ustanove - Instituta za onkologiju.

Uput za Onkološki konzilijum, kao i putni nalog ispisuje izabrani lekar, pa i od njega možete potražiti podršku. Upute, putne naloge je potrebno overiti u lokalnoj Filijali RFZO.

Na sve pretrage koje su neophodne izabrani lekar, i onkolog treba da Vas upućuju po ubrzanom postupku, da izbegnete duge liste čekanja. Da bi to sigurno bilo tako, često će lekari ili medicinske sestre umesto Vas zakazati određene preglede. Kada obavite dogovorene preglede, rezultate uvek prikažite najpre onom lekaru koji Vas je uputio na pretragu. Tako ćete izbeći mogućnost da se izgubite u kretanju kroz proces lečenja. Uvek se trudite da razumete zbog čega radite neku pretragu, i šta se očekuje od nje. Veoma je važno da kada napustite ambulantu posle razgovora sa lekarom znate više i bolje razumete bolest i proceduru lečenja nego pre tog razgovora. Veoma je važno da uspostavite dobar odnos sa vašim onkologom, da izaberete lekara koji Vam najjasnije objašnjava sve što ne razumete dovoljno, i koji Vam je dostupan uvek kad je to potrebno. Onokolog treba da Vas uputi na udruženja pacijenata gde ćete se upoznati sa osobama koje su prošle iskustvo lečenja maligne bolesti, i koji vam mogu pružiti značajnu podršku.

Nakon zarastanja rane od mastektomije pacijentkinja ima pravo na protetsko pomagalo eksternu silikonsku protezu jednom godišnje na teret RFZO. Ortopedski grudnjaci za operisane žene u Srbiji za sada nisu predviđeni na teret RFZO već ih žene same kupuju u specijalizovanim prodavnicama. Pacijentkinja imaju pravo na ugradnju silikonskih inplantata odmah tokom operacije malignoma dojke, ili nakon završenog aktivnog onkološkog lečenja na teret RFZO, još od 2005. godine.

Na onkološkom konzilijumu TIM lekara će doneti odluku o Vašem daljem lečenju u zavisnosti od svih nalaza koje ste prikazali. Odluka je uvek individualna, prilagođena svakom bolesniku uz poštovanje svetski važećih standarda u lečenju maligne bolesti.

Nalaz Onkološkog konzilijuma prikažite Vašem onkologu, a potom i izabranom lekaru. Lečenje će se sprovoditi prema odlukama onkološke komisije, i bićete upućivani na redovne kontrole na Institut za onkologiju, radi praćenja ili eventualne promene terapije dokle god je to potrebno. Kada se aktivno onkološko lečenje završi tada predstoje periodične kontrole onkologa prema dinamici: tromesečni pregled u prve dve godine, potom kontrole na 6 meseci do pet godina od postavljanja dijagnoze bolesti, zatim, jednom godišnje doživotno.

Prim dr Đerđi Šarić, onkolog

© 2024 NALOR - Nacionalna asocijacija lečenih od raka. Web by Chilli media
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…