utorak, 27 septembar 2016 00:00

Prava pacijenata lečenih od maligne bolesti

Prava iz zdravstvenog osiguranja www.rfzo.rs

1. Pravo na zdravstvenu zaštitu
– pravo na lek samo sa važeće liste lekova
Važeća lista lekova :
lista A – lekovi koji se izdaju na recept
lista B – ampulirani lekovi, izdaju se na nalog
lista C – lekovi sa posebnim režimom izdvajanja, najčešće se daju u zdravstvenim ustanovama, najveći broj CITOSTATIKA je u listi C
lista D – neregistrovani lekovi, traže se prema GENERIČKOM imenu leka
Informacije o leku-načinu izdavanja, obliku i primeni leka i ograničenjima u indikacijama možete naći preko interneta.
Više o tome pogledajte na www.rfzo.rs –> Pravilnik o listi lekova -> važeća lista lekova -> ime leka ukucati u prozoru, nakon čega se dobiju informacije vezane za lek, ukoliko se isti nalazi na listi lekova.

VAŽNO:

Lekar specijalista propisuje pacijentu lek koji je po njegovom mišljenju najbolji za lečenje odredjene bolesti. Neki od njih se mogu propisati na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Neki lekovi se ne nalaze na listi lekova i ne padaju na teret RFZO-a.

VAŽNO:

Ukoliko se lek ne nalazi na listi lekova RFZO-a pacijent sam snosi troškove nabavke tog leka i ne može ga refundirati.
Ukoliko u apoteci nema leka koji je propisan, na poleđini recepta ili naloga apotekar je dužan da napiše i overi da toga dana tog leka nema u apoteci.

Ako se lek kupili U APOTECI SA KOJOM RFZO NEMA UGOVOR ILI U INOSTRANSTVU, a lek se nalazi na važećoj listi lekova, novčana sredstva možete refundirati tako što ćete u matičnu filijalu Fonda za osiguranje predati sledeća dokumenta:
1. Specijalistički izveštaj na kome piše da vam je taj lek potreban.
2. Recept na kome je na poledjini recepta ili naloga apotekar napisao i overio da toga dana tog leka nema u apoteci.
3. OBAVEZNO !!! uzmite i fiskalni i pisani račun . (Ne mogu Vam biti vraćena sredstva ukoliko imate samo fiskalni račun!)

Ukoliko se osiguranik nalazi na stacionarnom lečenju a zdravstevena ustanova nema leka koji se nalazi na listi lekova, lek nabavljen ličnim sredstvima, može se refundirati na isti način kao prethodno, s tim što potvrdu da leka nije bilo izdaje zdravstvena ustanova.

Pravo na lečenje www.rfzo.rs –> Pravo na zdravstvenu zaštitu

- Upućivanje na području filijale - potreban uput izabranog lekara.
- Upućivanje van područja matične filijale:
Potreban je:
1. Uput izabranog lekara, kome prethodi mišljenje lekara specijaliste.
2. Saglasnost lekarske komisije Fonda.
Pravilnik za bolovanje www.rfzo.rs –> Pravilnik za bolovanje
Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) imaju SVA ZAPOSLENA LICA.
Naknada za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) iznosi 65% od osnova.

OSNOV SE IZRAČUNAVA NA OSNOVU PROSEKA VISINE TRI POSLEDNJA PRIMANJA PRE POČETKA BOLOVANJA I USKLAĐUJE SE PREMA ZAKONU.

Naknada troškova prevoza

Na naknadu troškova prevoza imaju pravo:
- lica koja ostvaruju zdravstvenu zaštitu van područja matične filijale preko 50 km udaljenosti.
- lica koja ostvaruju zdravstvenu zaštitu na području filijale kada idu na ZRAČNU I/ILI HEMIOTERAPIJU
- Pravo na pratioca imaju lica kojima je u toku života došlo do gubitka telesniih i /ili psihičkih funkcija zbog čega nisu sposobni da se samostalno staraju o sebi.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA OKO OSTVARIVANJA VAŠIH PRAVA KONTAKTIRAJTE PRAVNIKE U MATIČNOJ FILIJALI RFZO.

dr Maja Gulan

© 2024 NALOR - Nacionalna asocijacija lečenih od raka. Web by Chilli media
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…