Prikazivanje članaka po tagu Leskovac

utorak, 16 oktobar 2018 04:59

Radionica iz psihoonkologije u Leskovcu

Poslednja radionica u okviru projekta o psihološka pomoći i podršci namenjenoj osobama lečenim od raka, podržanog od Ministartva zdravlja Republike Srbije, održana je u Leskovcu 12.oktobra 2018. Doc dr Tamara Klikovac (SAPO) je govorila o osnovama psioonkologije, a Prim dr Đerđi Šarić je govorila o rezultatima postignutim u okviru NALOR. Predstavili su se i domaćini radionice članovi udruženja Hrast i Sinergija iz Leskovca. Bili su tu i lekari koji ih leče i psiholozi koji im pomažu, kao i sveštena lica, lečene osobe i njihove porodice.

Ova radionica je podstakla lokalnu zajednicu da ponovo oživi bolja saradnja izmedju zdravstvene institucije i udruženja na korist svih gradjana. Zahvaljujemo na gostoprimstvu udruženjima Hrast i Sinergija iz Leskovca.

Objavljeno u 2018. godina
sreda, 19 oktobar 2016 00:00

Projekat "Moj izbor - život" udruženja Hrast

Udruženje obolelih od raka "Hrast" je uspešno realizovalo u 2016. godini projekat "Moj izbor - život".

Projekat je podržan od strane Lokalne samouprave grada Leskovca i iznosio je 630,000.00 din.

Projekat je obuhvatao:

10 psihosocijalnih radionica - u cilju psihosocijalnog osnaživanja obolelog od raka ,
10 savetpodavno edukatiovnih radionica - "Sa doktorom na ti",
5 radionica o zdravoj ishrani,
5 kreativnih radionica - "Vredne ruke",
2 tribine u cilju psihosocijalne rehabilitacije obolelih od raka i proslavu 8. Marta Dana žena ( udruženi oboleli i zdravstveni radnmici).

Ukupna brojka korisnika ovog projekta je bila od 510 lica.

Objavljeno u 2016. godina
sreda, 12 oktobar 2016 00:00

Prodajna izložba cveća

U holu Doma zdravlja marta meseca 2016.godine održana je prodajna izložba cveća u organizaciji Udruženja "HRAST" iz Leskovca.

Cveće za prodajnu izložbu je nabavljeno od proivođača cveća: Stojanović Jablana, Milenković Nenada i Petković Ivana iz okoline Leskovca.

Prodajna izložba cveća je bila jako uspešna, a uzet novac od prodaje u vrednosti od 10,000.00 din dat je za opremanje odeljenja onkologije, Opšte bolnice Leskovac.
Jako smo ponosni na ovu našu aktivnost.

Objavljeno u 2016. godina
ponedeljak, 20 jun 2016 00:00

Priručnik "Saveti za život sa rakom"

U utorak 24.maja2016.god. sa početkom u 19h u okviru prgrama “Nedelja Leskovačkog kluba čitalaca“ u Caffe knjižari Stošić, udruženje „Sinergija-Leskovac“ (članica i jedna od suosnivača NALOR-a) održalo je radionicu: „Lečenje duše i tela“.

Moderatori radionice bile su : Aleksandra Grozdanović (psiholog, geštalt terapeut na poslednjoj godini supervizija) i Ana Jovanović (psiholog, kognitivno-bihejvioralni terapeut na poslednjoj godini supervizija).

Radionici je prisustvovalo oko25 muškaraca i žena uzrasta od 20 -75 godina različitih profesionsalnih profila(bilo je psihologa, predstavnika udruženja roditelja dece ometene u razvoju „Ringe raja“, predstavnika udruženja obolelih od Multipleksskleroze, kao i ostalih građanki i građana različitih struka, koji su bili zainteresovani za ono što mi kao udruženje radimo.

Upoznali smo učesnike radionice sa razlikama u poslovima koje obavljaju: psiholog, psihijatar i psihoterapeut. Rešavali nedoumice u vezi sa predrasudama koje postoje vezano za ove profesije, a zatim smo goste detaljnije upoznali sa onim što u domenu Geštalt i Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije u okviru udruženja radimo, kao i sa ostalim aktivnostima udruženja.

Učesnici su bili zainteresovani, aktivno su učestvovali u diskusijama i debatama. Gosti su dali predloge tema koje bi ih zanimale za budući radioničarski rad. Predložili su da ponovimo ciklus radionica „Lične nedoumice“, koji je Sinergija organizovala sa dosta uspeha, prošle godine.
Radionica se odigravala u veoma prijatnoj i opuštenoj atmosveri u čemu je pomogao i predivan ambijent Caffe knjižare Stošić i ljubaznost domaćina. Feedback koji smo dobili od učesnika radionice bio je pozitivan, afirmativan i ocenjeni smo najvećom ocenom.

Objavljeno u 2016. godina
ponedeljak, 20 jun 2016 00:00

Seminar "Pomoć pomagačima"

Udruženje za unapređenje kvaliteta života „SINERGIJA“ 15.06.2016. počinje realizaciju seminara POMOĆ POMAGAČIMA (podržanog od Gradske Uprava za društvene delatnosti). Cilj seminara je poboljšanje kvaliteta usluga koje građanima pružaju Uslužni centar , službe Gradske uprave za društvene delatnosti, Centar za socijalni rad i Centar za ekonomiku domaćinstva, kroz očuvanje psihofizičkog zdravlja upošljenika.

Psihološka i medicinska istraživanja pokazuju da je preduslov pružanja kvalitetnih usluga korisnicima - to da pružaoci usluga budu u dobrom psihofizičkom stanju. Ustanovljeno je da dugotrajni pomagački posao dovodi do štetnih posledica koje mogu biti psihičke, fizičke i socijalne.
U poslednjih tridesetak godina malo se vodilo računa o ovom važnom pitanju : u kakvom su stanju oni od čijeg rada zavise kako najugroženije kategorije građana, tako i svi građani.

Svrha ovog programa je pokretanje dobre prakse u našoj zajednici – briga i o onima koji pružaju pomoć građanima. Rezultati ovakavih obuka održanih prethodnih godina u zdravstvu, prosveti i civilnom sektoru,sa kojima je ovaj program i započet, ukazuju na potrebu kontinuiranog rada na ovom pitanju.

Prema rezultatima ankete sprovedene sa upošljenicima Centra za socijalni rad preko 65%je preopterećeno poslom, a skoro 70% upošljenika ima simptome ugroženog psihofizičnog zdravlja i narušenog socijalnog funkcionisanja. Polovina povremeno koristi sedative, a 36% pati od kardiovaskularnih, 36% od gastrointestinalnih a 35% od problema imuniteta. U relativno mladom kolektivu - ustanovi gde više od polovine upošljenika ima radni staž do 15 godina skoro svi već imaju neku ili više posledice ovakvog posla.

Ovakva obuka se u razvijenim zemljama redovno praktikuje. Omogućava ovladavanje strategijama zaštite od stresa i smanjuje društvene troškove bolovanja, plaćanje zamena i lečenja. Naravno, postiže se i osnovni cilj - efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima i njihovo veće zadovoljstvo.

 

Objavljeno u 2016. godina

U Leskovcu je 16. i 17. aprila održan završni seminar "Centar Zdravka Leskovac" kojim je zvanično započeo sa radom još jedan od centara koji pružaju podršku lečenim od maligne bolesti u Srbiji. Ta pomoć sadrži psihosocijalnu podršku u vidu individualnih psihoterapiskih seansi lečenim ženama, grupe samopomoći, kao i posete ekspertkinja po iskustvu novo operisanim ženama na odeljenju i kada se vrate kući iz bolnice. Obolele žene dobijaju savete i frizersko kozmetičarske usluge. Centar Zdravka Leskovac se nalazi na adresi Dom zdravlja Leskovac, II sprat, soba 204, i svakodnevno će pružati usluge od 8-14 sati. Značajan kvalitativni pomak je da je ovaj centar podrške pacijentima rezultat saradnje udruženja i zdravstvene institucije.

Na završnoj priredbi ovog projekta korisnice su sa mnogo emocija i lepih razmišljanja podelile svoje iskustvo sa publikom. Plesom su pokazale koliko se raduju životu, i koliko im je potrebno razumevanje i podrška. Projektom su rukovodile Ivana Stanković psiholog iz udruženja "Sinergija" i Zorica Menković iz udruženja " Hrast" u Leskovcu. Partnersko udruženje u projektu je bilo Društvo za borbu protiv raka iz Sombora, čiji Centar Zdravka koji već tri godine kontinuirano svakog radnog dana pruža različitu podršku lečenima od raka prema potrebama. Ovakvih centara ima još u Novom Sadu /Centar Zdravka/, Vrnjačkoj Banji /Ženski centar Milica/i Užicu /Jefimija/. Ovom seminaru je prisustvovala većina članica Nacionalne asocijacije lečenih od raka u Srbiji, održana je je izborna skupština ovog udruženja i izabrana su rukovodeća tela, odredjeni zadaci koji će se sprovoditi u toku sledeće 4 godine sa ciljem unapredjenja kvaliteta života osoba lečenih od raka u Srbiji. Ljubazni domaćini su goste proveli kroz prirodne lepote okoline Leskovca i još više doprinele da ovaj seminar bude nezaboravan za sve učesnike. Pokrovitelj projekta je Avon akcija za borbu protiv raka dojke koja je od 2011 godine kroz pet projekata dala veliki doprinos prevenciji raka dojke i kvalitetu života lečenih žena u Srbiji.

Objavljeno u 2016. godina

Realizacija pilot projekta „Centar ZDRAVKA-samopomoć“ u Leskovcu započet je 4.januara 2016. godine. Do sada je kućnim i bolničkim posetama obuhvaćeno 16 žena obolelih od raka dojke i devet njihovih porodica. Kroz Grupe samopomoći prošlo je 40 žena koje su završile proces lečenja i oporavka, a kroz Grupe podrške 50 novodijagnostikovanih žena koje su još uvek u procesu lečenja. Nekoliko žena je posetilo kozmetičara i u najavi je susret sa frizerkom na temu održavanja perika, kože glave i kose. Realizovano je deset individualnih psihoterapijskih tretmana kako sa novodijagnostikovanim, tako i sa ženama koje su pre više godina završile proces lečenja. Program je medijski promovisan preko četiri TV, dve radio stanice i nekoliko pisanih medija (dva dnevna elektronska i jedan štampani nedeljnik). Trominutni prilog o projektu prikazan je 19.februara na RTS-u u emisiji „Ovo je Srbija“. Jedna od žena (kojoj su prošle godine odstranjene obe dojke) inicirala je formiranje grupe za poetsko/plesački performans. Tako će, završni seminar u aprilu, svojim nastupom, oplemeniti desetak korisnica ovog programa.

Važnost, velika potreba i značaj ovakve podrške ženama obolelim od raka dojke postali su očigledni od prvog trenutka realizacije :
- lekari i stručnjaci Opšte bolnice i Doma zdravlja od početka realizacije uviđaju i komentarišu u svojim službama značaj ovog programa (služba onkologije, internističko odeljenje, služba ginekologije, odeljenje hirurgije, služba opšte medicine...)

- ekspertkinje po iskustvu svedoče o ličnom benefitu - stimulativnom i lekovitom efektu koje na njih ima pružanje pomoći drugim ženama (kućne i bolničke posete, grupe samopomoći i podrške)

- korisnice programa i članovi njihovih porodica na više načina potvrđuju dobrobit koji program ima za njih („strah ustupa mesto miru, većem samopouzdanju i kvalitetnijem životu...“ „...zahvaljujući vama učim ...iz bolesti sam mnogo naučila...i zahvalna sam“, „...bolje čujem sebe...i više se volim...“ „život sada vidim nekako jasnije i više ga volim“, „tek sad se napokon osećam kao prava žena“...)

- mi kao stručnjakinje (lekarka, sociologinja i psihoterapeutkinja) dobijamo veliku satrisfakciju prateći promene, preobražaj i osnaživanje korisnica, kao i njihovo zadovoljstvo koje kontinuirano dobijamo kroz feed-back. Osećanje ispunjenosti i zadovoljstva što realizujemo program koji daje vidljive rezultate i kvalitativnu promenu, suštinsko dodirivanje i podsticaj života obolelih žena, vraćaju energiju koju ulažemo i često konstatujemo „ čudno je kako posle svega ovakav rad ne umara i ne iscrpljuje ...“

Objavljeno u 2016. godina

Realizacija pilot projekta „Centar ZDRAVKA-samopomoć“ u Leskovcu započet je 4.januara 2016. godine. Do sada je kućnim i bolničkim posetama obuhvaćeno 16 žena obolelih od raka dojke i devet njihovih porodica. Kroz Grupe samopomoći prošlo je 40 žena koje su završile proces lečenja i oporavka, a kroz Grupe podrške 50 novodijagnostikovanih žena koje su još uvek u procesu lečenja. Nekoliko žena je posetilo kozmetičara i u najavi je susret sa frizerkom na temu održavanja perika, kože glave i kose. Realizovano je deset individualnih psihoterapijskih tretmana kako sa novodijagnostikovanim, tako i sa ženama koje su pre više godina završile proces lečenja. Program je medijski promovisan preko četiri TV, dve radio stanice i nekoliko pisanih medija (dva dnevna elektronska i jedan štampani nedeljnik). Trominutni prilog o projektu prikazan je 19.februara na RTS-u u emisiji „Ovo je Srbija“. Jedna od žena (kojoj su prošle godine odstranjene obe dojke) inicirala je formiranje grupe za poetsko/plesački performans. Tako će, završni seminar u aprilu, svojim nastupom, oplemeniti desetak korisnica ovog programa.

Važnost, velika potreba i značaj ovakve podrške ženama obolelim od raka dojke postali su očigledni od prvog trenutka realizacije :
- lekari i stručnjaci Opšte bolnice i Doma zdravlja od početka realizacije uviđaju i komentarišu u svojim službama značaj ovog programa (služba onkologije, internističko odeljenje, služba ginekologije, odeljenje hirurgije, služba opšte medicine...)

- ekspertkinje po iskustvu svedoče o ličnom benefitu - stimulativnom i lekovitom efektu koje na njih ima pružanje pomoći drugim ženama (kućne i bolničke posete, grupe samopomoći i podrške)

- korisnice programa i članovi njihovih porodica na više načina potvrđuju dobrobit koji program ima za njih („strah ustupa mesto miru, većem samopouzdanju i kvalitetnijem životu...“ „...zahvaljujući vama učim ...iz bolesti sam mnogo naučila...i zahvalna sam“, „...bolje čujem sebe...i više se volim...“ „život sada vidim nekako jasnije i više ga volim“, „tek sad se napokon osećam kao prava žena“...)

- mi kao stručnjakinje (lekarka, sociologinja i psihoterapeutkinja) dobijamo veliku satrisfakciju prateći promene, preobražaj i osnaživanje korisnica, kao i njihovo zadovoljstvo koje kontinuirano dobijamo kroz feed-back. Osećanje ispunjenosti i zadovoljstva što realizujemo program koji daje vidljive rezultate i kvalitativnu promenu, suštinsko dodirivanje i podsticaj života obolelih žena, vraćaju energiju koju ulažemo i često konstatujemo „ čudno je kako posle svega ovakav rad ne umara i ne iscrpljuje ...“

Objavljeno u 2016. godina
Strana 1 od 2
© 2024 NALOR - Nacionalna asocijacija lečenih od raka. Web by Chilli media
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…